Onze school is een Jenaplanschool

De Petteflet werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd ontwikkeld door de opvoedkundige Peter Petersen (1884-1952), afkomstig uit Jena (Duitsland).

Het onderwijs in een Jenaplanschool is gericht op de opvoeding van de kinderen. Het is daarom veel meer dan alleen maar leren rekenen, lezen en schrijven.

Op een Jenaplanschool wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden, aan samen werken en samen spelen.

Belangrijkste basisprincipe van het Jenaplan is:

Niet iedereen is gelijk,
maar iedereen is gelijkwaardig

 

 

Leren is belangrijk

Als opvoeders willen we dat onze kinderen verantwoordelijke volwassenen worden, zelfstandig, sociaal en creatief.

Om dit te bereiken is een sociaal-emotionele vorming en een cognitieve ontwikkeling van groot belang.

Kinderen moeten voldoende kunnen lezen en rekenen. Het is belangrijk dat ze zich zowel mondeling als schriftelijk leren uitdrukken. Ze moeten informatie weten op te zoeken en deze leren begrijpen en verwerken.

Lees meer over het Jenaplan op de Petteflet...